Algemene voorwaarden & Praktische info

Algemene voorwaarden (18/09/2014):
De “Algemene voorwaarden” voor de Bossen van Vlaanderen Trail, Radio Trail en Blekkerbos Trail zijn de enig geldende bepalingen voor deze wedstrijden. De "Algemene voorwaarden" zijn nog wijzigbaar. Alle wijzigingen zullen hier op de blog gepubliceerd worden en per mail naar de reeds aangemelde deelnemers.

Adres
Correspondentie: 6 uur van Aalter, tav Joeri Schepers, Bierweg 11, 9880 Aalter, België
Start: Sportpark, Lindestraat 17, 9880 Aalter, België

Inschrijving
Via online-inschrijvingsformulier. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene voorwaarden”. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van de organisatie.

Voor-inschrijving
Voor-inschrijving is mogelijk tot 9 januari.

Inschrijvingsprijs:
Blekkerbostrail voor-inschrijving €8 (daginschrijving aan €15)
Radio Trail voor-inschrijving €15 (daginschrijving aan €20)
Bossen van Vlaanderen Trail voor-inschrijving €20 (daginschrijving aan €25)

Rekeningnummer:
IBAN = BE76 8900 2426 6195
BIC = VDSPBE91

Betalingsbevestiging
Bij ontvangst van de betaling wordt een bon ter waarde van 30€ van sponsor RUNNINGCENTER opgestuurd. Deze geldt als inschrijvingsbevestiging.
Niet betaalde inschrijvingen zullen op 12 januari 2015 een betalings-herinnering ontvangen. In dit laatste geval brengt u op de dag van de trail een betalingsbewijs mee. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.


Annulatie
Annulatie met een medisch attest voor 09 januari 2015 wordt volledig terugbetaald. Zonder medisch attest wordt 5€ adminstratiekosten ingehouden. Annulatie na 09 januari geeft geen recht op terugbetaling.

Overdracht
Voor overdragen naar een andere deelnemer gelden de zelfde voorwaarden als bij annulatie. Met een medisch attest tot 09 januari kan dit kosteloos. Zonder medisch attest worden 5€ administratiekosten gerekend.

Verantwoordelijkheid
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie raadt een preventief medisch sportonderzoek aan bij een sportarts. Elke deelnemer neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, of verlies, diefstal en/of schade aan het materieel van deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. De organisatie gaat er van uit dat de deelnemers akkoord gaan met de “Algemene voorwaarden”.

Secretariaat
Secretariaat op 17 januari is open vanaf 8h.

Borstnummer
Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers hun borstnummer steeds duidelijk leesbaar midden op de borst te dragen.

Start
De start van de trails is op zaterdag 17 januari. Het startuur is afhankelijk van de afstand.
Bossen van Vlaanderen Trail: 10h
Radio Trail: 11h
Blekkerbos Trail: 12h
15m voor de start wordt briefing gegeven in de finish zone. Bij de start van de Bossen van Vlaanderen Trail wordt de wedstrijdklok gestart. De andere trails zullen exact 1h en 2h later starten volgens de wedstrijdklok.

Bevoorrading
Blekkerbos Trail heeft geen bevoorrading.
De Radio Trail heeft één bevoorrading iets voorbij half weg.
De Bossen van Vlaanderen Trail heeft 3 bevoorradingen. Hierbij is de 1° en 3° bevoorrading de zelfde.
Enkel bij de 2° bevoorrading van de Bossen van Vlaanderen Trail is ook sanitair voorzien.
Bij de start kan je eigen dranken mee geven naar de bevoorrading.
De bevoorrading zal bestaan uit water, cola, sportdrank, thé, zoutsnacks, banaan, enz

Tijdslimieten
Alle deelnemers dienen voor 16h de finish te bereiken.
1° bevoorrading heeft geen tijdslimiet.
Bij de 2° bevoorrading moeten de deelnemers voor 13h15 het vervolg van de trail hebben aangevat.
Bij de 3° bevoorrading moeten de deelnemers voor 15h het vervolg van de trail hebben aangevat.
Deelnemers die niet tijdig het vervolg van de trail hebben aangevat worden uit wedstrijd genomen.

Finish
Manuele tijdsopname bij finish.
Vroegtijdig stoppen, moet zo snel mogelijk aan de organisatie gemeld worden. Deelnemers die laattijdig de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de uitslag.

Afvalbeheer
De nodige afvalstructuur is voorzien in de bevoorradingszones. Aan de deelnemers wordt gevraagd om het nodige respect te hebben voor het parcours, privé-eigendommen, provinciale domeinen, buurtbewoners en de natuur. Gelieve afval enkel op de voorziene plaatsen te deponeren.

Begeleiding
Op verschillende stukken van het parcours zijn geen fietsers toegelaten. Deelnemers mogen enkel te voet begeleid worden, fietsen zijn uitdrukkelijk verboden.

Sanitair
Bij de start en aankomst zijn sanitaire voorzieningen beschikbaar. Bij de 1° bevoorrading (en 3° bevoorrading van de Bossen van Vlaanderen Trail) wordt enkel toiletpapier voorzien. Bij de 2° bevoorrading tijdens de Bossen van Vlaanderen Trail is sanitair aanwezig.

Parcours
Het parcours gaat over de Finse piste, openbare weg, privé domeinen, natuur-eigendommen van Natuurpunt, en door Provinciale bossen Blekkerbos, Vorte Bossen, Galatosbossen, Gulke putten, Vagevuurbos, Lippensgoed-Bulskampveld, Ruiseleeds Veld, Bruwaanbossen. De organisatie zal het parcours duidelijk aanduiden door middel van pijlen, en seingevers. De deelnemers zijn verplicht op het parcours te blijven. In het bos mogen de paden niet verlaten worden.

Overtredingen
Wanneer de wedstrijdjury overtredingen vaststelt zal de deelnemer eerst mondeling verwittigd worden. Bij het herhalen van de overtreding wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald. Bij overtreding van het afvalbeleid kan de deelnemer onmiddelijk uit de wedstrijd gehaald worden.

Uitslag
De uitslag wordt na de laatste finisher uitgehangen ter hoogte van het sportcafé. De volgende dag wordt deze ook op deze site gepubliceerd.

Opmerkingen
Deelnemers kunnen tot 30 minuten voor de prijsuitreiking hun opmerkingen kenbaar maken aan de wedstrijdjury.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking Blekkerbos Trail om 15h30
Prijsuitreiking Radio Trail om 16h30
Prijsuitreiking Bossen van Vlaanderen Trail om 17h30

Prijzen:
Elke deelnemer krijgt
- Waardebon €30 op trailschoenen
- Unieke Medaille
- Naturaprijs per afstand
Per trail, afstand is er een podium voor dames algemeen en voor heren algemeen.

Openbaar vervoer:
NMBS-station Aalter ligt ongeveer 1 km van het parcours.

Overnachting:
Indien u hier vragen over heeft, contacteert u ons best per mail. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Parking:
Ter hoogte van de sporthal zijn ruim voldoende parkeerstroken.
Ook "parking Aard" is op wandelafstand. 

Telefoon (extra info of bij last minute problemen):
+32 475 855 490

Mail
U kunt ons ook contacteren via mail

Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking. De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto, film video, ... van de wedstrijd zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.

Reacties

Social Wall