Tereinwerken Bornebeek

De Bossen van Vlaanderen Trail doet op zijn verste punt ook het Lippensgoed-Bulskampveld aan. Hier stroomt de Bornebeek. In de vallei van de Bornebeek in Beernem meer bepaald in het "Biscopveld" werden in 2016-2017 werken uitgevoerd. De werken werden uitgevoerd door Vlaamse Landmaatschappij, Agenstschap Natuur en Bos, Natuurpunt Beernem en de provincie West-Vlaanderen.

Er werden gronden geruild met boeren. Hierdoor kan akkerland omgevormd worden tot Elzenbos en Eiken-beukenbos. De akkers zijn nog te rijk aan voedingsstoffen om als goede bosgrond te kunnen dienen. Eerst zal er 5 jaar grasland beheerd worden, nadien wordt er deels aangeplant en deels gekozen voor spontane bebossing.Ook worden een aantal graslanden langs de Bornebeek afgegraven. Zo kunnen zaden van zeldzame uitbreiding van bloemrijke en schrale graslanden.
planten die hier al tientallen jaren in de bodem zitten gemakkelijker ontkiemen. Zo wordt gezorgd voor de

Er worden poelen aangelegd zodat planten ontwikkelen die poelkikkers aantrekken. Deze trekken dan insecten aan die voedsel vormen voor vleermuizen.

Op plaatsen waar vroeger heidegrond was en nog zaden in de grond zitten worden uitheemse bomen gekapt. De humusrijke bovenlaag wordt verwijdert zodat de heide herstelt.


En er worden maatregelen genomen voor de waterkwaliteit van de Bornebeek. De oevers worden afgeschuind. Zo wordt de beek geschikt voor vissen zoals het bermpje en de bittervoorn.

Het parcours loopt door een deel van de bewerkte akkers, en bossen.


Meer info op site Vlaamse Landmaatschappij

Reacties

Social Wall